Toiminta

Luonto on lähellä kaikessa toiminnassa…

Paaskodissa toimitaan yhteisöhoidon periaatteilla. Tämä tarkoittaa, että jokainen asiakas on tasavertaisesti mukana yhdessä omaisten ja henkilökunnan kanssa suunnittelemassa sekä tekemässä päätöksiä yhteisistä asioista. Kaikkia toiveita ei voida toteuttaa, mutta kaikki asiakkaiden toiveet ja mielipiteet käsitellään yhdessä, tarpeita ja mielipiteitä kuunnellen.
Asiakkaan hoidosta ja kuntoutumisesta huolehtivat hoitaja, hoitava lääkäri, fysioterapeutti ja vapaaehtoiset. Fysioterapiapalvelut hankitaan ostopalveluna.

Paaskodissa painotetaan yksilöllistä, kunnioittavaa ja toimintakykyä ylläpitävää hoitoa. Asiakkaalle tehdään hoitosuunnitelma, jota tarkIstetaan säännöllisin välein. Omaisyhteistyötä tehdään asiakkaan ja omaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Asiakkaan elämäntarinaan tutustutaan omaisten avulla.

Pitkäaikaishoitoon Paaskotiin voi hakeutua omakustanteisesti tai mm. kunnan tai kaupungin maksusitoumuksella. Asiakas voi hakea Kelan asumis- ja hoitotukea.

Paaskodin henkilökunta ja vastaava hoitaja ovat saaneet tehtävään tarvittavan koulutuksen, ja he ovat lisäksi toimialan asiantuntijoita. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.
Paaskoti on saanut sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukaisen SHQS-laaduntunnustuksen 23.9.2016 ja se on voimassa 2.10.2022 asti.

Paaskodin yrittäjä, toimitusjohtaja Eeva Kokkonen puh. 040 658 9787

Paaskodin vastaava sairaanhoitaja: Sonja Heikkinen 5.9.2022 alkaen, sonja.heikkinen@paaskoti.fi.
Hoitajat puh. 040 745 6649

Voit seurata toimintaamme myös Facebookissa.